Kollégiumunkról

Bemutatkozás

A kollégiumban 14 - 23 éves, a kadarkúti iskola szakközépiskolai, szakiskolai képzésébenben résztvevő diákok nyernek elhelyezést, illetve olyan általános iskolai tanulók, akiket a gyermekjóléti szolgálat kollégistának javasolt.
A kollégium alapfeladata megteremteni a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs (megfelelő) lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket.
Együttműködik az érdekelt iskolával, figyelembe véve annak pedagógiai célkitűzéseit. Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt.
A kollégium az iskola épületében, elkülönített, felújított részben működik. Két emeletén összesen 15 db hat ágyas háló található, melyek mindegyike két háromágyas szobából áll, így összesen 90 férőhelyes a kollégium. A fiúk és a lányok külön szinten vannak elhelyezve.
Olyan korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumi épületet tartunk fenn, ahol mind a belső, mind a külső környezet szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét és megfelel az otthonosság kritériumainak. A kollégiumi helyiségek megteremtik a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek működésének feltételeit. Az itt élők megbecsülik, óvják környezetüket.
Az évtizedek alatt kialakult hagyományainkat tiszteljük és ápoljuk. A kollégiumi élet nyüzsgő, különböző programok és foglalkozások közül választhatnak diákjaink. Olyan kollégiumi légkört szeretnénk, ahol az érdekelt felek partnerként képesek viselkedni és együttműködni céljaik megvalósításában.
A legfontosabb alapfeladatunk a tanulási kultúra fejlesztése, a helyes tanulási módszerek elsajátítása, megerősítése. Meg kell ismerni a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, szokásait. Erre építve kell kialakítani a legeredményesebb módszert, el kell érni, hogy életprogramjuk részévé váljon a tanulás.
Szeretnénk elérni, hogy munkánk és eredményeink megbecsülést és rangot jelentsenek intézményünknek.

Kollégiumi tagsági viszony létesítése

A kadarkúti iskolába (ez az általános- és a középiskolára is vonatkozik) jelentkezők kollégiumi felvételüket az iskolába jelentkezéskor kérhetik, illetve külön kérvényben igényüket meg kell erősíteni az adott évi felvételi tájékoztatóban meghatározott ideig. Lehetőség van kollégiumi tagság létesítésére az általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára is, amennyiben ezt bejárási vagy szociális okok indokolttá teszik, vagy a Gyámhivatal határozata erre a családot kötelezi. A kollégiumi tagság egy tanévre (vagy a Gyámhivatal határozatának időtartamára) szól. Ha az előző évben kollégiumi tagsággal rendelkező diák nem jelzi kollégiumi tagsági igényét legkésőbb az új tanév első napjáig (általában szeptember 1.-ig), akkor túljelentkezés esetén elutasítható tagsági kérelme.
Kollégista lehet az a tizedik életévét betöltött iskolás tanuló, aki
- igényli és a bejárás számára nehezen megoldható
- szociális, családi helyzete az ellátást indokolja, valamint az az általános iskolai tanuló, akinek kollégiumi elhelyezését a Gyámhivatal javasolja.
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók.
Tanév közben az iskola útján, vagy közvetlenül lehet kollégiumba jelentkezni.
A kollégiumba felvett tanulót a kollégium a Törzskönyvében nyilvántartásba veszi. A kollégisták hálószobákba, csoportokba történő beosztásáról a kollégiumi nevelők döntenek. A tanulócsoport élén a csoportvezető nevelő áll.
A kollégiumi férőhely elfoglalásához szükséges:
- az elhelyezés kérelme
- háziorvosi igazolás
- a szükséges (előzetesen írásban felsorolt) felszerelési tárgyak, személyes eszközök beszerzése.