Kollégiumunkról

Bemutatkozás

A kollégiumban 14 - 23 éves, a kadarkúti iskola szakközépiskolai, szakiskolai képzésébenben résztvevő diákok nyernek elhelyezést, illetve olyan általános iskolai tanulók, akiket a gyermekjóléti szolgálat kollégistának javasolt.
A kollégium alapfeladata megteremteni a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs (megfelelő) lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket.
Együttműködik az érdekelt iskolával, figyelembe véve annak pedagógiai célkitűzéseit. Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt.
A kollégium az iskola épületében, elkülönített, felújított részben működik. Két emeletén összesen 15 db hat ágyas háló található, melyek mindegyike két háromágyas szobából áll, így összesen 90 férőhelyes a kollégium. A fiúk és a lányok külön szinten vannak elhelyezve.
Olyan korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumi épületet tartunk fenn, ahol mind a belső, mind a külső környezet szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét és megfelel az otthonosság kritériumainak. A kollégiumi helyiségek megteremtik a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek működésének feltételeit. Az itt élők megbecsülik, óvják környezetüket.
Az évtizedek alatt kialakult hagyományainkat tiszteljük és ápoljuk. A kollégiumi élet nyüzsgő, különböző programok és foglalkozások közül választhatnak diákjaink. Olyan kollégiumi légkört szeretnénk, ahol az érdekelt felek partnerként képesek viselkedni és együttműködni céljaik megvalósításában.
A legfontosabb alapfeladatunk a tanulási kultúra fejlesztése, a helyes tanulási módszerek elsajátítása, megerősítése. Meg kell ismerni a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, szokásait. Erre építve kell kialakítani a legeredményesebb módszert, el kell érni, hogy életprogramjuk részévé váljon a tanulás.
Szeretnénk elérni, hogy munkánk és eredményeink megbecsülést és rangot jelentsenek intézményünknek.

 

Kollégiumi tagsági viszony létesítése

Kollégiumunkba felvételt kérhetnek a kadarkúti iskolákban tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolás és középiskolás tanulók az iskolába jelentkezéskor, illetve igényüket külön kérvényben kell megerősíteni az adott évi felvételi tájékoztatóban meghatározott ideig.
Kollégista lehet az a tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolai tanuló,
- aki számára a bejárás nehezen megoldható
- akinek szociális, családi helyzete az ellátást indokolja, valamint akinek kollégiumi elhelyezését a Gyámhivatal javasolja.
A kollégiumi tagság egy tanévre (vagy a Gyámhivatal határozatának időtartamára) szól. Ha az előző évben kollégiumi tagsággal rendelkező diák nem jelzi kollégiumi tagsági igényét legkésőbb az új tanév első napjáig (általában szeptember 1.-ig), akkor túljelentkezés esetén elutasítható tagsági kérelme.
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók.
Tanév közben az iskola útján, vagy közvetlenül lehet kollégiumba jelentkezni.
A kollégiumba felvett tanulót a kollégium a Törzskönyvében nyilvántartásba veszi.
A kollégiumi férőhely elfoglalásához szükséges:
- az elhelyezés kérelme
- háziorvosi igazolás
- a szükséges (előzetesen írásban felsorolt) felszerelési tárgyak, személyes eszközök beszerzése.

   DigitalisTemaHet2019
Hatartalanul
Penz7 2019 Logo HonvedelmiSportszovetseg  
 
EmETLogo Logo BethlenGaborAlapkezelo  
Logo Hatartalanul2019  
BankVelemLogo FTH Logo