TÁMOP 3. 1. 4. C – 14 – 2015 – 0396 pályázat

Iskolánk a TÁMOP 3. 1. 4. C – 14 – 2015 – 0396 pályázaton 12.000.000 Ft. támogatást nyert a következő tevékenységek megvalósítására:

 

- idegen nyelv magas szintű oktatása, a nyelvi kultúrák és szokások megismerése,

- informatika színvonalas oktatása, a digitális taneszközök használatának szélesebb körű elterjesztése,

- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése,

- a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,

- a digitális és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését,

- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával.

 

A projekt céljai jól illeszkednek az intézményi céljainkhoz, mivel az idegen nyelv és informatika a magas színvonalú oktatás, a környezeti nevelés, valamint az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladatként jelentkezik az iskola Pedagógiai Programjában is. Arra törekszünk, hogy fejlesszük a tanulói kompetenciákat az említett területeken, a pedagógusoknak lehetőséget adjunk a szakmai és módszertani fejlődésre.

 

A projekt megvalósítása során a következő programok kerülnek megszervezésre:

- tanórán kívüli szabadtéri mozgásos tevékenységek,

- idegen nyelvi tábor (angol és német nyelv),

- idegen nyelvi vetélkedő (angol és német nyelv),

- idegen nyelvi témahetek (angol és német nyelv),

- informatikai szakkörök,

- komplex közlekedési ismeretek oktatása aktivitásban gazdag közlekedési formákkal,

- egészségnap

- pedagógusok továbbképzésen való részvétele

 

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy megteremtsük a feltételeit olyan tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazásának, melyek megnövelik annak az esélyét, hogy tanulóink képességeiknek, egyéni fejlődési ütemüknek ás érdeklődésüknek egyaránt megfelelő tevékenységeket végezzenek.

 

A tanórán kívüli szabadtéri mozgásos tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás kialakítására.

 

Az idegen nyelvi tábor (angol és német nyelv) során a tanulók megismerkednek a különböző népek kultúrájával, szokásaival, gasztronómiájával játékos, interaktív módon.

 

Az idegen nyelvi vetélkedő egy több hónapos levelező verseny lezárása azoknak a tanulóknak a részvételével, akik a tanév folyamán havonta kitöltötték és beküldték a feladatlapokat. A vetélkedő az utolsó, és egyben mindent eldöntő fordulója a versenysorozatnak, ahol az eddigi írásbeli után szóbeli feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek.

 

Az idegen nyelvi témahetek megrendezését feladatbank elkészítése előzi meg, ahol a pedagógusok a tanulók számára a kijelölt témával kapcsolatos feladatokat összeállítják.

 

Az informatikai szakkörök során a tanulók elsajátítják a modern infó-kommunikációs technológiák ismereteit. A hagyományos számítástechnikai ismeretek oktatásán túl a tanulók megismerkednek az informatika legújabb vívmányinak elméleti és gyakorlati ismereteivel. A szakkörök során fontos szempontként jelenik meg az informatikai környezet minél jobb megismerése, közösségi látásmód kiterjesztése az informatika eszközeivel.

 

A komplex közlekedési ismeretek oktatása során a tanulók felkészülnek az emberek egyik legmindennapibb tevékenységére: a közlekedésre, valamint a közlekedés során előforduló balesetek megelőzésére. Kiemelt szerepet kap a kulturált közlekedési magatartás tudatos alkalmazása, a gyalogos közlekedés, valamint a kerékpáros közlekedés szabályainak megismertetése, és a biztonságos közlekedési kultúra kialakítása interaktív formában.

 

Az egészségnap megvalósítása során a következő tevékenységek valósulnak meg:

- egészséges táplálkozás megismertetése,

- egészséges ételek alapanyagainak, készítésének bemutatása, kóstolása, fogyasztása,

- kulturált, higiénikus étkezés szabályainak megismertetése

- az alkohol- és drogfogyasztás mellőzésének, a lelki egészségfejlesztés fontosságának bemutatása pozitív példákon keresztül, interaktív módon.

 

A pályázat során nagy értékű informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzésére, valamint pedagógus-továbbképzésen való részvételre is sor kerül.

Megvalósítás időszaka: 2015. május 18- október 31.

 

   DigitalisTemaHet2019
Hatartalanul
Penz7 2019 Logo HonvedelmiSportszovetseg  
 
EmETLogo Logo BethlenGaborAlapkezelo  
Logo Hatartalanul2019  
BankVelemLogo FTH Logo